• آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم ، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • تلفن : 88220700
  • فاکس : 88220700
  • ایمیل : info@gravida.ir
  • وب سایت : www.gravida.ir
about