پایش و مراقبت پیوسته دوره بارداری

سالیانه تعداد زیادی کودک در اثر عدم رسیدگی به موقع به وضعیت مادر در دوران بارداری با خطر مرگ مواجه هستند و یا معلول به دنیا می آیند.  برای حل این مشکل پلتفرمی طراحی کرده ایم که وضعیت مادر را پیوسته مورد بررسی قرار می دهد ، برای این بررسی از گجت هایی برای اندازه گیری شرایط حیاتی مادر مثل فشار خون ،دمای بدن ،ضربان قلب کودک و میزان قند خون  استفاده می شود که در یک بستر مبتنی بر IOT داده ها به اپلیکیشن تلفن همراه مادر، تیم و سایت پشتیبانی‌ و پزشک منتقل میشود، در صورتیکه شرائط مادر یا جنین با محاسبات آنلاین ابری و تشخیص همزمان پزشک در حالت نرمال نباشد اطلاعات و اخطار و راهکار سریع و مناسب جهت کمک به مادر و مراکز امداد پزشکی اعلام می شود و راه کار سریع به مادر ارائه می گردد.

 

Continuous care and monitoring during pregnancy


 Due to the lack of timely care to the mother during pregnancy, many children are born with disabilities or at risk of death annually. To solve this problem, we have designed a platform that continually examines the condition of the mother. For this study gadgets are used to measure maternal vital health such as blood pressure, body temperature, fetal heart rate, and blood glucose levels, the data is transmitted to the mother's cell phone application, the team and the support site, and the physician, in a IOT-based platform.If the mother or fetus conditions are not consistent with the online cloud computing and Simultaneous physician's diagnosis is not in normal position, the information, Warning and prompt decision are announced to mother and medical aid centers, then a prompt solution and advice will be provided to the mother.